Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 9 mars 2010

Dag:
Tisdag den 9 mars 2010
Tid:
16:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) respektive lagen (1992:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)
 3. 6.
  Förslag till godkännande respektive avslag om ansökan om auktorisering av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, barnhälsovård samt läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 4. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 5. 8.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av specialisttandvård för barn och ungdomar
 6. 9.
  Förlängning av avtal om vuxenpsykiatrisk vård i norra Stockholm
 7. 10.
  Förslag till förtida upphörande av Tibra Medicas BVC- och MVC-avtal i Kista
 8. 11.
  Övriga frågor