Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö den 20 november 2012

Dag:
Tisdag den 20 november 2012
Tid:
16:30
Plats:
Carema Rehab Globen, Arenavägen 29, Stockholm

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar
 4. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområ det barn- och ungdomstandvård
 5. 5.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 6. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 7. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och logopedverksamhet
 8. 8.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi
 9. 9.
  Övriga frågor