Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 11 september 2013


Dag:
Onsdag den 11 september 2013
Tid:
14:40
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet logopedi

 • 4.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende fotsjukvård

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 6.

  Förslag till uppsägning av vårdavtal gällande barnmorskemottagning/ mödravårdsverksamhet

 • 7.

  Övriga frågor