Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 10 maj 2010

Dag:
Måndag den 10 maj 2010
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare

Beslutsärenden

 1. 2.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård
 2. 3.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Nynäshamns kommun
 3. 4.
  Tilläggsavtal avseende filialmottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, respektive barnavårdscentral, i Sorunda, Nynäshamns kommun
 4. 5.
  Övriga frågor