Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 5 december 2011

Dag:
Måndag den 5 december 2011
Tid:
16:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till godkännande av två ansökningar om auktorisation av mottagning för fotsjukvård och förslag till villkorligt godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 2. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna auktorisationsansökningar från vårdgivare inom somatisk specialistvård
 3. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 4. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 5. 7.
  Ramavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Haninge kommun
 6. 8.
  Yttrande över remiss angående förslag till folkhälsopolicy samt utvecklingsplaner folkhälsa 2012-2016 för Botkyrka kommun
 7. 9.
  Övriga frågor