Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 13 mars 2012

Dag:
Tisdag den 13 mars 2012
Tid:
16:00
Plats:
Konferensrummet, Fittja vårdcentral, Norsborg

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till uppsägning av vårdavtal om logopedverksamhet
 2. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 3. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna en ansökan inom specialiserad ögonsjukvård
 4. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag om ersättning för sjukgymnastik (Sekretess)
 5. 7.
  Avtal om basgeriatrisk vård m.m. och avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet för befolkningen i kommunerna Nykvarn, Salem och Södertälje
 6. 8.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 7. 9.
  Förslag till upphörande av tilläggsavtal för Dalarö BVC
 8. 10.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Danviks vårdcentral
 9. 11.
  Övriga frågor