Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 7 mars 2013


Dag:
Torsdag den 7 mars 2013
Tid:
16:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområde öron - , näsa - , halssjukvård

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn - och ungdomstandvård

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal ino m vårdvalsområdet logopedi

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet barnavårdcentral