Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 22 augusti 2013


Dag:
Torsdag den 22 augusti 2013
Tid:
14:10
Plats:
Tomtebodavägen 18 A, Biblioteket (plan 3)

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 • 3.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena ryggkirurgi och öron - näsa - halssjukvård

 • 5.

  Förslag till beslut att inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård respektive barnavårdscentral

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik och logopedi