Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 12 januari 2012

Dag:
Torsdag den 12 januari 2012
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 13 331, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

  1. 1.
    Val av justerare
  2. 2.
    Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

  1. 3.
    Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar från sökanden inom vårdvalsområdena logopedi, fotsjukvård, husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och läkarinsatser i särskilda boenden för äldre