Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 22 november 2012

Dag:
Torsdag den 22 november 2012
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Sjukvårdsutskottets sammanträdestider 2013
 2. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdena barnavårdscentral, barnmorskemottagning, husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och logopedverksamhet samt avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
 3. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 4. 6.
  Ändring av grundavtal för samverkan med Sigtuna kommun