Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 25 oktober 2012

Dag:
Torsdag den 25 oktober 2012
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem villkorligt godkänna ansökan respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och mödravårdscentral
 2. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 3. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 4. 6.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 5. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 6. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, ögonsjukvård och öron- näsa- halssjukvård
 7. 9.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre efter omval
 8. 10.
  Grundavtal för samverkan med Sundbybergs stad