Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 13 september 2012

Dag:
Torsdag den 13 september 2012
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) (Sekretess)
 2. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 3. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 4. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar från sökanden inom Avancerad sjukvård i hemmet och Specialiserad palliativ vård
 5. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom gynekologi
 6. 8.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem
 7. 9.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi
 8. 10.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan om planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi