Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 2 februari 2012

Dag:
Torsdag den 2 februari 2012
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 2. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
 3. 5.
  Förslag till förtida upphörande av logopedavtal
 4. 6.
  Avtal om specialiserad palliativ slutenvård, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och basgeriatrisk vård m.m. för befolkningen i vissa kommuner i norra länet
 5. 7.
  Förnyat grundavtal för samverkan med Sigtuna kommun
 6. 8.
  Förslag till uppsägning av vårdavtal om logopedverksamhet