Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 7 november 2011

Dag:
Torsdag den 7 november 2011
Tid:
15:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Sjukvårdsutskott Norrs sammanträdestider 2012

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, förkortad LOS
 2. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av läkarinsatser i särskilt boende för äldre
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av tandregleringsvård för barn och ungdomar
 4. 7.
  Förslag till godkännande av auktorisation för vårdgivare inom somatisk specialistvård
 5. 8.
  Förslag till godkännande av framställan från Nya Västra Skogens VC om att avtal gällande husläkarverksamhet med basal hemsjukvård ska upphöra i förtid
 6. 9.
  Förnyat grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Upplands-Bro kommun
 7. 10.
  Förnyat grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Lidingö stad