Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr den 26 augusti 2010

Dag:
Torsdag den 26 augusti 2010
Tid:
16:30
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Karin Melin Norlander
telefon 08-123 133 31, e-post karin.melin-norlander@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

 1. 3.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 2. 4.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 5.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, logopedverksamhet och fotsjukvård
 4. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 5. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av specialisttandvård för barn och ungdomar
 6. 8.
  Förtida upphörande av avtal om fotsjukvård