Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 9 april 2013


Dag:
Tisdag den 9 april 2013
Tid:
14:00
Plats:
Stockholmssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Framtidens hälso - och sjukvård (FHS)

 • 2.

  Ambulanssjukvård

  Förflyttning till Gjörwellsalen, Landstingshuset

 • 3.

  Val av justerare

 • 4.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 5.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 6.

  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena hudsjukvård, gynekologi, ögonsjukvård och öron-, näsa-, halssjukvård

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och logopedi samt att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet logopedi

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 11.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende fotsjukvård

 • 12.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende logopediverksamhet

 • 13.

  Övriga frågor