Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 6 maj 2013


Dag:
Måndag den 6 maj 2013
Tid:
11:30
Plats:
Liljeholmens vårdcentral, Liljeholmen
Gruppmöten:

Kl 15.00, Liljeholmens vårdcentral, Liljeholmstorget 7

Lunch serveras på Lustikulla konferens och event, Liljeholmsvägen 18 kl 11.30. Vänligen meddela val av maträtt samt ev. allergi till Sandra Qvarnström senast 30/4. Se vidare bifogat program.

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 3.

  Förvaltningen informerar

Informationsärenden

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområde barn- och ungdomstandvård

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena primärvårdsrehabilitering och logopedi

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om va lfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende primärvårdsrehabilitering

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi

 • 9.

  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) (Sekretess)

 • 10.

  Övriga frågor