Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 5 november 2013


Dag:
Tisdag den 5 november 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Godkännande av dagordning

 • 2.

  Val av justerare

Informationsärenden

 • 3.

  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 • 4.

  Sammanträdestider för Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö 2014

Beredning inför beslut i s jukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, ortopedi och handkirurgi

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet barnavårdscentral

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdena husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och fotsjukvård

 • 9.

  Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

Informationsärenden

 • 10.

  Uppföljning MVC

 • 11.

  Uppföljning BVC

 • 12.

  Övriga frågor