Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 4 juni 2013


Dag:
Tisdag den 4 juni 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet allergologi

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena barnmorskemottagning/mödravårdscentral, barnavårdscentral och obstetrisk ultraljudsmottagning

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och primär hörselrehabilitering

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende planerad specialiserad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi och lymfödem

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal avseende primär hörselrehabilitering

Informationsärenden

 • 10.

  Uppföljning ungdomsmottagningar

 • 11.

  Patientnämndens årsrapport 2012

 • 12.

  Övriga frågor