Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 29 januari 2013


Dag:
Tisdag den 29 januari 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 4.

  Förslag att enligt lag om läkarvårdsersättning inleda förfarande om ersättningsetablering

 • 5.

  Förslag att enligt lag om läkarvårdsersättning teckna samverkansavtal efter förfarande om ersättningsetablering (Sekretess)

 • 6.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet barn- och ungdomstandvård

 • 8.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet husl äkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 9.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem förlänga vårdavtal inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

 • 10.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet gynekologi

 • 11.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet logopedi

 • 12.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och logopedi

 • 13.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 14.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 15.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 16.

  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet fotsjukvård

Informationsärenden

 • 17.

  Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

 • 18.

  Lex Maria-anmälningar

Beslutsärenden

 • 19.

  Sjukvårdsstyrelsens sammanträdestider 2013

 • 20.

  Årsredovisning 2012

 • 21.

  Handlingsplan 2013

 • 22.

  Övriga frågor