Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 25 september 2013


Dag:
Onsdag den 25 september 2013
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet ryggkirurgi

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, öron- näsa- halssjukvård och ögonsjukvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet logopedverksamhet

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om val frihetssystem godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 11.

  Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning (Sekretess)

 • 12.

  Förslag att inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning

Informationsärenden

 • 13.

  Uppföljning av primärvårdsrehabilitering

 • 14.

  Uppföljning av specialiserad sjukgymnastik

 • 15.

  Övriga frågor