Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 15 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 15 oktober 2013
Tid:
14:00
Plats:
Husby Akalla vårdcentral, studiebesök på Rinkeby vårdcentral

Se vidare bifogat schema över studiebesöken

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 • 3.

  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 • 4.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad sjukgymnastik och logopedi

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi och öron-, näs- och halssjukvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 7.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 10.

  Övrigt frågor