Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 22 oktober 2012

Dag:
Måndag den 22 oktober 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomstandvård
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 4. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 5. 8.
  Ansökan om övertagande av Gullmarsplans ungdomsmottagning
 6. 9.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdena barnavårdcentral och barnmorskemottagning/mödravårdscentral
 7. 10.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre efter omval
 8. 11.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad palliativ vård
 9. 12.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan respektive avslå två ansökningar inom vårdvalsområdena fotsjukvård och husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 10. 13.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom ögonsjukvård och hud

Informationsärenden

 1. 14.
  Förbrukningshjälpmedel och Hörselrehabilitering
 2. 15.
  Vuxenpsykiatri
 3. 16.
  Övriga frågor