Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 2 oktober 2012

Dag:
Tisdag den 2 oktober 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar inom vårdvalsområdena logopedi, MVC, BVC och fotsjukvård
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna tilläggsavtal till avtal inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 4. 7.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård
 5. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom gynekologi och hudsjukvård
 6. 9.
  Förslag till godkännande av förtida upphörande av avtal enligt lagen om vårdvalssystem avseende primär hörselrehabilitering samt godkänna ansökan från samma vårdgivare
 7. 10.
  Avtal med Enskede-, Årsta-, Vantörs stadsdelsförvaltning om Gullmarsplans Ungdomsmottagning

Informationsärenden

 1. 11.
  Rehabgarantin och sjukskrivningsmiljarden
 2. 12.
  Övriga frågor