Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 11 september 2012

Dag:
Tisdag den 11 september 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 3. 6.
  Förslag till förtida upphörande av avtal enligt lagen om vårdvalssystem avseende fotsjukvårdsverksamhet
 4. 7.
  Förslag till uppsägning av vårdavtal om mödravårdsverksamhet
 5. 8.
  Förslag till avslag av ansökan om barnavårdscentral
 6. 9.
  Förslag att enligt lag godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 7. 10.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal om allmän barn- och ungdomstandvård
 8. 11.
  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet logopedi
 9. 12.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom hudsjukvård, gynekologi, ögonsjukvård och öron- näsa halsvård
 10. 13.
  Förslag att enligt lag om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och specialiserad palliativ slutenvård

Informationsärenden

 1. 14.
  Patientnämndens årsrapport 2011
 2. 15.
  Övriga frågor