Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 21 augusti 2012

Dag:
Tisdag den 21 augusti 2012
Tid:
14:00
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna angående remisser till andra specialister

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom barn- och ungdomstandvård
 2. 6.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna åtta ansökningar inom fem olika vårdvalsområden
 4. 8.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende fotsjukvård
 5. 9.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom hudsjukvård och öron-, näsa-, halssjukvård
 6. 10.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 7. 11.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan från vårdgivare inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering
 8. 12.
  Förslag till beslut om att inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 9. 13.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 14.
  Yttrande över remiss från Stockholms stad – Förslag till nytt idrottspolitiskt program

Informationsärenden

 1. 15.
  Redovisning av uppföljning av privata specialistläkare och sjukgymnaster
 2. 16.
  Uppföljning av geriatrik, ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet), läkarinsatser i särskilda boenden och specialiserad palliativ vård i hemmet
 3. 17.
  Övriga frågor