Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 5 juni 2012

Dag:
Tisdag den 5 juni 2012
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Svar på skrivelse från Gunilla Bhur (V) om att koppla ungdomsmottagningarna till en folkhälsosatsning för barn och unga i utsatta områden

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård
 2. 6.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive villkorligt godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt avslå två ansökningar inom vårdvalsområdet fotsjukvård
 4. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom gynekologi och ögonsjukvård
 5. 9.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 6. 10.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) (Sekretess)
 7. 11.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnaster (LOS) (Sekretess)
 8. 12.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik

Informationsärenden

 1. 13.
  Uppföljning husläkarmottagningarna
 2. 14.
  Uppföljning MVC
 3. 15.
  Uppföljning ungdomsmottagningarna
 4. 16.
  Övriga frågor