Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 15 maj 2012

Dag:
Tisdag den 15 maj 2012
Tid:
13:30
Plats:
Skärgårdssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Svar på skrivelse från Marie Ljungberg Schött (M), Margaretha Åkerberg (KD), Fatima Nur (FP) och Susanne von Tiedemann (C) om Gullmarsplans Ungdomsmottagning
 2. 5.
  Svar på skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om ungdomsmottagningarna i Rågsved och Gullmarsplan

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 7.
  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende specialisttandvård för barn och ungdomar
 3. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem villkorligt godkänna ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt avslå ansökningar inom tre skilda vårdvalsområden
 4. 9.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom gynekologi och ögonsjukvård
 5. 10.
  Förslag till uppsägning av avtal och auktorisation för Engelbrektsklinikens fotsjukvård
 6. 11.
  Förslag till beslut om att inte inleda förfarande om ersättningsetablering

Informationsärenden

 1. 12.
  Vårdkostnader per stadsdel 2011
 2. 13.
  Uppföljning BVC
 3. 14.
  Uppföljning BUMM
 4. 15.
  Övriga frågor