Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 5 oktober 2010

Dag:
Tisdag den 5 oktober 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden
Anmälningsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) respektive lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 3. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, logopedverksamhet samt fotsjukvård respektive villkorligt godkännande av ansökan om auktorisation för fotsjukvård
 4. 8.
  Förslag till förtida upphörande av avtal om logopedavtal och auktorisation
 5. 9.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård samt information om avauktorisering

Informationsärenden

 1. 10.
  Uppföljning av fritt val av hjälpmedel, hörsel och logopedi
 2. 11.
  Uppföljning av sommarens LAFA kampanjer
 3. 12.
  Information om budget 2011

Anmälningsärenden

 1. 13.
  Delårsuppföljning av privata specialister och sjukgymnaster
 2. 14.
  Övriga frågor