Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 24 augusti 2010

Dag:
Tisdag den 24 augusti 2010
Tid:
13:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) respektive lagen (1992:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)
 3. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 8.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, logopedverksamhet, barnhälsovård och fotsjukvård
 5. 9.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Persikans vård- och omsorgsbooende
 6. 10.
  Rutiner och ansvar för omhändertagande av avlidna
 7. 11.
  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården
 8. 12.
  Övriga frågor