Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 1 juni 2010

Dag:
Tisdag den 1 juni 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) respektive lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 3. 7.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för mödrahälsovård, barnhälsovård och fotsjukvård
 4. 8.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Långbrobergs vård- och omsorgsboende
 5. 9.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 6. 10.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av specialisttandvård för barn och ungdomar
 7. 11.
  Förtida upphörande av avtal samt nytecknande av avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre

Informationsärenden

 1. 12.
  Uppföljning av husläkarmottagningar
 2. 13.
  Övriga frågor