Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 10 maj 2010

Dag:
Måndag den 10 maj 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden
Anmälningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och fotsjukvård
 3. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 7.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Långbrobergs vård- och omsorgsboende

Informationsärenden

 1. 8.
  Förvaltningen informerar
 2. 9.
  Hälsokommunikatörer
 3. 10.
  Uppföljning av hälsosamtal

Anmälningsärenden

 1. 11.
  Ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning - privata specialister och sjukgymnaster 2009

Informationsärenden

 1. 12.
  Uppföljning av vårdval, läkarinsatser i särskilt boende
 2. 13.
  Övriga frågor