Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 2 februari 2010

Dag:
Tisdag den 2 februari 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Linnea Pettersson
telefon 08-123 131 42, e-post linnea.pettersson@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Beslutsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökningar om auktorisering av mottagningar för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, barnhälsovård samt logopedverksamhet
 2. 6.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 7.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 8.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av specialisttandvård för barn och ungdomar
 5. 9.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilt boende för äldre

Beslutsärenden

 1. 10.
  Sjukvårdsstyrelsens handlingsplan 2010
 2. 11.
  Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om Stockholms stads avveckling av jourhavande kurator
 3. 12.
  Övriga frågor
 4. 13.
  Öppna jämförelser och ranking