Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 12 januari 2010

Dag:
Tisdag den 12 januari 2010
Tid:
13:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Linnea Pettersson
telefon 08-123 131 42, e-post linnea.pettersson@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Föregående mötesprotokoll
 4. 4.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisering av mottagningar för logopedverksamhet
 3. 7.
  Förslag till förtida upphörande av logopedavtal och auktorisation
 4. 8.
  Avtal om basgeriatrisk vård m.m. för befolkningen i stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och avtal om specialiserad palliativ och avancerad öppenvård i hemmet (ASIH) för befolkningen i stadsdelen Östermalm samt MRSA-vård inom sluten geriatrisk vård för befolkningen i Stockholms län
 5. 9.
  Avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet (ASIH) för befolkningen i stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Bromma, Hässelby/Vällingby, Spånga/Tensta, Rinkeby/Kista och Ekerö

Beslutsärenden

 1. 10.
  Uppföljning av sjukvårdsstyrelsens handlingsplan 2009
 2. 11.
  Sjukvårdsstyrelsens handlingsplan 2010
 3. 12.
  Uppföljning av habilitering, rehabilitering, hjälpmedel
 4. 13.
  Uppföljning av asylsjukvård

Beredning inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 1. 14.
  Yttrande över revisorernas rapport, 5/2009, Landstingets samverkan med kommunerna inom vård och omsorg
 2. 15.
  Avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet (ASiH) för befolkningen i Botkyrka kommun, Huddinge kommun samt Stockholms stadsdelar Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen och Älvsjö
 3. 16.
  Avtal om specialiserad palliativ vård i öppen och sluten vårdform samt avancerad öppenvård i hemmet (ASIH) för befolkningen i stadsdelarna Södermalm och Östermalm samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö

Informationsärenden

 1. 17.
  Läkemedelsgenomgångar - krav i Regelböcker och kunskapsstöd från genomförda projekt
 2. 18.
  Övriga frågor