Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 7 december 2011

Dag:
Onsdag den 7 december 2011
Tid:
14:00
Plats:
Mötesrum Mästaren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B, Stockholm

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till sammanträdestider 2012 för Sjukvårdsstyrelse City

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag till godkännande av auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation samt villkorat godkännande om auktorisation av mottagningar för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, godkännande av mottagning för logopedverksamhet och godkännande av verksamhet för fotsjukvård
 3. 7.
  Förslag till godkännande av vårdgivare inom somatisk specialistvård
 4. 8.
  Godkännande av auktorisationer inom primär hörselrehabilitering
 5. 9.
  Förslag till upphörande av Munsö husläkarmottagning
 6. 10.
  Förslag till förtida upphörande av BVC-avtal och auktorisation gällande BVC Munsö (Munsö husläkarmottagning)
 7. 11.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet Vanjas medicinska fotvård
 8. 12.
  Förtida upphörande av Hjorthagens vårdcentral och ombildning till filial
 9. 13.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering

Informationsärenden

 1. 14.
  Genomgång av handlingsplan för Sjukvårdsstyrelse City 2011 samt förslag till handlingsplan för 2012
 2. 15.
  Övriga frågor