Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 1 februari 2012

Dag:
Onsdag den 1 februari 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Beslutsärenden
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag att godkänna begäran om förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvård
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar från sökanden inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård respektive fotsjukvård
 4. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar från vårdgivare inom primär hörselrehabilitering
 5. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna vårdgivare inom hudsjukvård och ögonsjukvård
 6. 9.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 7. 10.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 8. 11.
  Förslag till uppsägning av vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och om logopedverksamheter

Beslutsärenden

 1. 12.
  Svar på skrivelse från Gunilla Bhur (V) om Trygg Hälsas läkarinsats på Koppargårdens vård och omsorgsboende
 2. 13.
  Adjungering till sjukvårdsstyrelsernas sammanträden 2012-2014

Informationsärenden

 1. 14.
  Information om vårdval sjukgymnastik
 2. 15.
  Information om kommande studiebesök
 3. 16.
  Övriga frågor

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 17.
  Avtal om specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), basgeriatrisk vård och MRSA-vård m m för befolkningen i centrala Stockholm