Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 17 augusti 2011

Dag:
Onsdag den 17 augusti 2011
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för fotsjukvård, förslag till villkorligt godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för barnhälsovård samt avslag av ansökan gällande husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 3. 6.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 4. 7.
  Förslag till förtida upphörande av Storkens mödravårdscentral i Kista
 5. 8.
  Förslag till förtida upphörande av logopedavtal och auktorisation
 6. 9.
  Förslag till beslut om att inleda och inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 7. 10.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS) (Sekretess)
 8. 11.
  Förtida upphörande av avtal angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Telefonplans husläkarmottagning

Informationsärenden

 1. 12.
  Tandhälsorapport 2010
 2. 13.
  Uppföljning av husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2010
 3. 14.
  Övriga frågor