Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 7 juni 2011

Dag:
Tisdag den 7 juni 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, barnhälsovård, mödrahälsovård, logopedi samt mottagning för fotsjukvård
 3. 6.
  Förslag till förtida upphörande av Ultraljudsbarnmorskornas MVCavtal och auktorisation
 4. 7.
  Förtida upphörande av avtal samt nytecknande av avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre
 5. 8.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 6. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) (Sekretess)
 7. 10.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Informationsärenden

 1. 11.
  Geriatrik och ASIH
 2. 12.
  Uppföljning av psykiatri och beroendevård
 3. 13.
  Patientnämndens årsrapport 2010
 4. 14.
  Domar och beslut
 5. 15.
  Övriga frågor