Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 9 maj 2011

Dag:
Måndag den 9 maj 2011
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Anmälningsärenden
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar
 2. 4.
  Förvaltningens arbete med auktorisationer

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Förslag till förtida upphörande av Octaviaklinikens MVC-avtal och auktorisation
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag till avslag av ansökningar om auktorisation av mottagningar för usläkarverksamhet med basal hemsjukvård, fotsjukvård och logopedverksamhet
 4. 8.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering
 5. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)
 6. 10.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet Linneas Fotvård
 7. 11.
  Förtida upphörande av avtal med Engelbrektskliniken AB angående husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Anmälningsärenden

 1. 12.
  Uppföljning 2010 privata specialister och sjukgymnaster

Informationsärenden

 1. 13.
  Vårdkostnader per kommun och stadsdel 2010
 2. 14.
  Uppföljning av MVC, BVC och Ungdomsmottagningarna
 3. 15.
  Övriga frågor