Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 29 mars 2011

Dag:
Tisdag den 29 mars 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslut i Sjukvårdsstyrelsen
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förvaltningen informerar

Beslut i Sjukvårdsstyrelsen

 1. 4.
  Svar på skrivelse från Gunilla Bhur (V) om nedläggningen av Husby vårdcentral

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 5.
  Vårdavtal psykiatrisk vård vuxna för 2011, Stockholms läns sjukvårdsområde, Norra Stockholms psykiatri
 2. 6.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 7.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 4. 8.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)
 5. 9.
  Förslag till godkännande respektive avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för barnhälsovård
 6. 10.
  Förslag till avslag av Dyna comp AB:s ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Informationsärenden

 1. 11.
  Implementering av policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende
 2. 12.
  Strama Stockholm – Samverkan mot antibiotikaresistens
 3. 13.
  Övriga frågor