Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 22 februari 2011

Dag:
Tisdag den 22 februari 2011
Tid:
14:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 6.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)
 4. 7.
  Avtal avseende läkarinsatser i särskilda boenden för äldre, Axelsbergs vård- och omsorgsboende
 5. 8.
  Förslag till avslag av ansökningar om filialmottagning för Liljeholmens barnmorskemottagning och barnavårdscentral
 6. 9.
  Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation av mottagning för logopedi samt avslag om ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Informationsärenden

 1. 10.
  Handlingsplanen
 2. 11.
  Revisorernas rapport Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn
 3. 12.
  Övriga frågor