Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 1 februari 2011

Dag:
Tisdag den 1 februari 2011
Tid:
13:00
Plats:
Roslagssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Caroline Palo
telefon 08-123 131 26, e-post caroline.palo@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar
 2. 4.
  Förslag till regelböcker samt allmänna villkor 2011
 3. 5.
  Val till hälso- och sjukvårdsnämndens sjukvårdsstyrelser, sjukvårdsutskott och programberedningar
 4. 6.
  Delegation av beslutsrätt till sjukvårdsutskott och hälso- och sjukvårdsdirektören samt arbetsordning för sjukvårdsutskott, sjukvårdsstyrelser och programberedningar

Beslutsärenden

 1. 7.
  Styrelsens sammanträdesdatum 2011
 2. 8.
  Förslag till namnbyte för Sjukvårdsstyrelse City

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 9.
  Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 10.
  Förslag till beslut om att inleda förfarande om ersättningsetablering
 3. 11.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik (LOS)
 4. 12.
  Förslag till avslag av ansökan om auktorisation av mottagning för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 5. 13.
  Förslag till förtida upphörande av fotsjukvårdsavtal och auktorisation
 6. 14.
  Övriga frågor