Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö den 9 januari 2012

Dag:
Måndag den 9 januari 2012
Tid:
14:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Leo Bogle
telefon 08-123 132 13, e-post leo.bogle@sll.se

Innehåll

Dagordning
Informationsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning

Informationsärenden

 1. 3.
  Förvaltningen informerar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö

 1. 4.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom allmän barn- och ungdomstandvård
 2. 5.
  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal för vårdgivare av allmän barn- och ungdomstandvård
 3. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna respektive avslå ansökningar från sökanden inom vårdvalsområdena obstetrisk ultraljud, fotsjukvård och husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
 4. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar från vårdgivare inom primär hörselrehabilitering
 5. 8.
  Förslag till beslut om att inleda respektive inte inleda förfarande om ersättningsetablering

Informationsärenden

 1. 9.
  Folkhälsorapport 2011
 2. 10.
  Övriga frågor