Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 9 april 2013


Dag:
Tisdag den 9 april 2013
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 • 4.

  Studiebesök den 6 maj på Läkarbåten och information om akademisk vårdcentral Gustavsbergs vårdcentral på Artipelag

 • 5.

  Val av representanter för samverkansgrupperna med kommunerna i södra länet

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområde gynekologi

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan om vårdvalsområdet logopedi

 • 8.

  Förslag till uppsägning av avtal inom vårdvalsområdet barnavårdcentral

 • 9.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 • 10.

  FHS, Framtidens hälso- och sjukvård

 • 11.

  Ambulanssjukvård

 • 12.

  Förvaltningen informerar

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor