Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 6 maj 2013


Dag:
Måndag den 6 maj 2013
Tid:
14:00
Plats:
Artipelag, Artipelagstigen 1, Gustavsberg

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av beslut kring representanter till samrådsmöten med kommunerna

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Förslag till revidering

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 • 6.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende fotsjukvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet logopedi

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom gynekologi och ögonsjukvård

Informationsärenden

 • 9.

  Förvaltningen informerar

 • 10.

  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 11.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 12.

  Övriga frågor