Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 5 november 2013


Dag:
Tisdag den 5 november 2013
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 131008

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena ortopedi och handkirurgi

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

Informationsärenden

 • 7.

  Uppföljning av MVC och BVC 2012

 • 8.

  Förvaltningen informerar

 • 9.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 10.

  Övriga frågor