Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 20 augusti 2013


Dag:
Tisdag den 20 augusti 2013
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 130618

Beslutsärenden

 • 5.

  Studiebesök Maria Ungdom den 11 september

Beredningsärende inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Årsredovisningar 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Beredningsärenden inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena ryggkirurgi och ögonsjukvård

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena primärvårdsrehabilitering och logopedi

 • 9.

  Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende barnmorskemottagning

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 11.

  Tilläggsavtal avseende filialmottagning för barnavårdscentral

Informationsärenden

 • 12.

  Uppföljning husläkarmottagningar 2012

 • 13.

  Redovisning angående utveckling av besök och kostnader logopedi

 • 14.

  Förvaltningen informerar

 • 15.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 16.

  Övriga frågor