Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 15 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 15 oktober 2013
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

 • 4.

  Anmälan av protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsärenden

 • 5.

  Sammanträdestider för Sjukvårdsstyrelse Söder 2014

Beredningsärenden inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 6.

  Tilläggsavtal om filialmottagning för primärvårdsrehabilitering

 • 7.

  Tilläggsavtal om filialmottagningar för BVC i Nynäshamn

 • 8.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering

 • 9.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om valfrihetssystem avseende logopedverksamhet

 • 10.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet gynekologi

 • 11.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

Informationsärenden

 • 12.

  Uppföljning primärvårds rehab och sjukgymnastik

 • 13.

  Förvaltningen informerar

 • 14.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 15.

  Övriga frågor