Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 14 mars 2013


Dag:
Torsdag den 14 mars 2013
Tid:
14:00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare

 • 2.

  Godkännande av dagordning

 • 3.

  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 • 4.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet logopedi

 • 5.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom specialiserad ögonsjukvård

 • 6.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom barn- och ungdomstandvård

 • 7.

  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård

 • 8.

  Förslag att godkänna förtida upphörande av vårdavtal inom vårdvalsområdet fotsjukvård

Informationsärenden

 • 9.

  Geriatrikens vårdkarta

 • 10.

  Uppföljning 2012 geriatrisk vård, ASiH/specialiserad palliativ slutenvård och Läkarinsatser SÄBO

 • 11.

  Förvaltningen informerar

 • 12.

  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • 13.

  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök

 • 14.

  Övriga frågor