Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder den 11 september 2012

Dag:
Tisdag den 11 september 2012
Tid:
14.00
Plats:
Södertörnssalen, Landstingshuset

Förhinder meddelas till Lisbeth Ekebom
telefon 08-123 133 32, sms 073-973 26 41, e-post lisbeth.ekebom@sll.se

Innehåll

Dagordning
Beslutsärenden
Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare
 2. 2.
  Godkännande av dagordning
 3. 3.
  Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Beslutsärenden

 1. 4.
  Studiebesök på Psykiatricentrum Södertälje den 2 oktober

Beredning inför beslut i Sjukvårdsutskott Söder

 1. 5.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning/mödravårdscentral
 2. 6.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad palliativ slutenvård
 3. 7.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
 4. 8.
  Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad sjukgymnastik
 5. 9.
  Förslag till beslut om att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om läkarvårdsersättning (LOL) (Sekretess)

Informationsärenden

 1. 10.
  Uppföljning av barn- och ungdomspsykiatri samt psykiatrisk vård för vuxna 2011 i södra länet
 2. 11.
  Förvaltningen informerar
 3. 12.
  Information från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 4. 13.
  Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
 5. 14.
  Övriga frågor